84ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 322 00 Θήβα +(30) 226 208 2120 contact@plantas.gr

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ιστορικό

Φάσεις ανάπτυξης

  • Στο τέλος του 1999 η Plantas άρχισε την παραγωγή σποροφύτων σε ένα παλιό θερμοκήπιο κοντά στο νέο αεροδρόμιο, στην περιοχή
    Μαρκόπουλο,κοντά στην Αθήνα.
  • Στις αρχές του 2002 άρχισε να κατασκευάζει το νέο της θερμοκήπιο, έκτασης 6.600τμ. με 1.500τμ. κτίριο υπηρεσιών στη Θήβα
    (84ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας).
  • Στις αρχές του 2003 έγινε επέκταση του φυτωρίου, έκτασης 6.600τμ. και επιπλέον 2.300τμ. θερμοκήπιο τύπου tol.
  • Στις αρχές του 2008 άρχισε να κατασκευάζει στον ίδιο χώρο, την τελευταία φάση έκτασης 7.000τμ. με κτίριο υπηρεσιών 500τμ.
    που ολοκληρώθηκε το 2009.

Plantas

PLANTAS: Παραγωγή και εμπορία σποροφυτών

Gallery

 

Διεύθυνση

Plantas Μ.Α.Ε.
84ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας,
322 00 Θήβα