84ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 322 00 Θήβα +(30) 226 208 2120 contact@plantas.gr

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Plantas Μ.Α.Ε. - Δραστηριότητα

Η επιτυχία των αγροτών εξαρτάται σε ένα μεγάλο βαθμό στην δυνατότητα τους να αποκτούν ...

  • σταθερή ποιότητα
  • τροφοδοσία (εφοδιασμό) και
  • εμφάνιση ΦΥΤΩΝ.

Η PLANTAS καταλαβαίνει αυτή την ανάγκη και είναι αφοσιωμένη να αναπτύσσει και να παράγει φυτά της δυνατόν υψηλότερης ποιότητας, ενώ παρέχει πληροφορίες και υπηρεσίες για την δυνατόν καλύτερη επιτυχία, στην ανάπτυξη των καλλιεργειών.

Προϊόντα που παράγει η Plantas

Εμβολιασμένα φυτά:

Καρπούζι, πεπόνι, αγγούρι, τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα.

Αυτόριζα φυτά:

τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, καρπούζι, πεπόνι, κολοκύθι, αγγούρι, μαρούλι, λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι, κλπ

Plantas

PLANTAS: Παραγωγή και εμπορία σποροφυτών

Gallery

 

Διεύθυνση

Plantas Μ.Α.Ε.
84ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας,
322 00 Θήβα