Εγκαταστάσεις

Σύντομη περιγραφή των σημερινών εγκαταστάσεων:

Η χωρητικότητα του φυτωρίου είναι:
Καλυμμένη περιοχή: 22.500τμ.
Περιοχή εξυπηρέτησης: 2.000τμ.
Χωρητικότητα (ποσότητα δίσκων διαστάσεων 60εκ. X 40εκ. : πάνω απο 50.000