Εγκαταστάσεις

Θερμοκήπιο

84ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 322 00 Θήβα
Τ.Θ. 106, Θήβα
Τηλ. 226 208 2120
Fax. 226 208 9454

Λογιστήριο

Μεσογείων 335, 152 31, Χαλάνδρι
Τ.Θ. 600 36, 153 10, Αγία Παρασκευή
Τηλ. 213 006 5099
Fax. 210 674 9514